โครงสร้างบุคคลากร


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 นายนุกูล  เทียนการ
ครู คศ.2
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายฉันทพัฒน์   สมนึกเจริญสุข
ครู คศ.2นายภีรภัท  วิวัฒน์พงษ์
ครู คศ.2นายสุวัชร  เกษรา
ครูพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น