วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


บรรยากาศการฝึกอบรมการเขียน เวบไซต์
ณ  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559